Zdrowie

Niestety istnieje w Polsce nadal wiele niedomówień związanych z zastosowaniem niewłaściwych materiałów do GWC. Przede wszystkim spotyka się wielu „domorosłych” instalatorów proponujących budowę GWC przy pomocy zwykłych rur kanalizacyjnych, niezabezpieczonych żadnym środkiem bakterio- oraz grzybobójczym.

Ignorują oni, lub w ogóle nie zdają sobie sprawy z podstawowych zagrożeń związanych ze znanym w klimatyzacji i wentylacji zjawiskiem rozwoju bakterii, pleśni oraz grzybów w przewodach wentylacyjnych. Warunki panujące w przewodach GWC (duża wilgotność, stała temperatura) szczególnie sprzyjają ich rozwojowi. Wzrastające w ziemi, na martwych liściach, kompoście oraz innej rozkładającej się roślinności,grzyby typu Aspergillus są źródłem bardzo groźnych chorób, takich jak: aspergiloza, legioneloza czy astma oskrzelowa.

Mogą one powodować zakażenia oraz alergie mogące skończyć się zapaleniem płuc, martwicą w jamie nosowej, zapaleniem, grzybicą płuc, oraz grzybicą skóry. Postać inwazyjna może zająć oko (powodując ślepotę). Nie mniej groźne są, rozwijające się bez przeszkód na niezabezpieczonej powierzchni, bakterie w rodzaju staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty), escherichia coli (pałeczka okrężnicy) czy legionella pneumophila.

GWC zdrowie

Proponowany przez GROUND-Therm system GWC zabezpieczony jest specjalną, srebrową powłoką grzybo- i bakteriobójczą, niedopuszczającą do rozwoju jakichkolwiek mikroorganizmów. Zostało to potwierdzone badaniami w akredytowanym, niezależnym Ośrodku badawczym. Wyniki dostępne w poniższych dokumentach.

Następną ważną sprawą, często pomijaną, jest fakt, że w niektórych typach GWC gdzie powietrze ma bezpośredni kontakt z gruntem (żwir, tłuczeń) następuje zwiększenie ilości radioaktywnego radonu w powietrzu wprowadzanego do wnętrza budynku. Radon w postaci lotnej wydziela się z minerałów i wprowadzany jest do wnętrza budynku przez niektóre typy GWC wraz ze świeżym powietrzem. Badania przeprowadzane na Zachodzie dowodzą, że radon oprócz powolnego działania rakotwórczego może prowadzić do bezpośrednich zatruć organizmu.

Polipropylen, z którego wyprodukowane są rury systemu GROUND-Therm oraz zastosowane w tym systemie uszczelnienia, całkowicie eliminują przedostawanie się Radonu do wnętrza wymiennika.

POBIERZ ATEST PZH VENTIFLEX

Realizacja:
Blaze&Steel.com